Konsultacje strategii miasta z biznesem

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach budowania nowej strategii rozwoju miasta Kielce 2030+
Prezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców Ireneusz Janik oraz przewodnicząca Rady Biznesu Magdalena Fudala wzięli udział w spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych w kwestii diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, która będzie stanowiła podstawę do opracowania nowej strategii rozwoju 2030+. Spotkanie z biznesem odbyło się 17 lutego w Kieleckim Parku Technologicznym.

Do 29 lutego na portalu Idea Kielce udostępniona będzie ANKIETA zawierająca pytania dotyczące jakości życia w mieście, stanu infrastruktury, dostępności usług publicznych i ochrony środowiska. Kielczanie, a także mieszkańcy gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego mogą w ten sposób wypowiedzieć swoje zdanie i ocenić obecną sytuację Kielc.
Link do ankiety: https://idea.kielce.eu/konsultacje/strategia_kielce.html

24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl