Bez cukrzycy - program profilaktyczny

Pracodawco! W twojej firmie pracują osoby z grupy wiekowej 45-64 lata? Zachęć ich do wypełnienia formularza kwalifikującego do projektu „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego”.

- Jeżeli stwierdzimy nieprawidłowości kwalifikujące osoby do dalszego udziału, zapewnimy im fachową opiekę. Otrzymają darmową pomoc dietetyka, fizjoterapeuty, którzy pomogą w zbilansowanej diecie a także zaplanują ćwiczenia adekwatne do stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej - mówią organizatorzy projektu
W pierwszym etapie należy wypełnić formularz FINDRISC. To mniej niż 3 minuty a może ochronić pracowników przed poważną chorobą.
Pracownicy mogą wypełnić formularze online lub w formie drukowanej.Więcej wiadomości na www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl/formularz
Pobierz link do elektronicznej wersji formularza (zalecane ze względu na czas realizacji oraz aktualną sytuację epidemiczną w Polsce).

Wypełnij formularz

24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl