Tylko w roku 2014 zagospodarowano 4,5 mld EUR na projekty badawcze w ramach programu Horyzont 2020, podczas gdy cały budżet programu wynosi niemal 80 mld EUR. W Urzędzie Marszałkowskim w ...

Tylko w roku 2014 zagospodarowano 4,5 mld EUR na projekty badawcze w ramach programu Horyzont 2020, podczas gdy cały budżet programu wynosi niemal 80 mld EUR. W Urzędzie Marszałkowskim w ...
Load More
24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl