Nasza działalność

Zapraszamy do poznania niżej umieszczonego dokumentu opisującego w skrócie główny nurt naszych działań i historię.

Główne zadania

Prowadzenie i wspieranie działalności upowszechniającej zasady gospodarki rynkowej.
• Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.
• Współpraca z władzami lokalnymi i krajowymi w zakresie inicjowania i opiniowania
ważnych decyzji wpływających na rozwój przedsiębiorczości w Polsce i regionie. ...

 

24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl