O nas - nieco historii, przesłanie i założyciele

Stowarzyszenie
FORUM PRACODAWCÓW

25-002 Kielce

ul. Sienkiewicza 68, II piętro.
REGON: 290493383, NIP: 6571745245

 tel/fax: 41  344 80 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach to jedna z kluczowych organizacji gospodarczych w Regionie Świętokrzyskim. Powstało w 1994 roku, jako jedna z pierwszych organizacji, skupiających właścicieli i menedżerów firm Regionu Świętokrzyskiego, z ich inicjatywy. Celem była wymiana doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów gospodarki rynkowej. Określili oni misję organizacji następująco.

Misją Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i ekonomicznym województwa świętokrzyskiego, wspieranie przemian gospodarczych, propagowanie zasad gospodarki rynkowej, kreowanie postaw uczciwości i rzetelności w życiu publicznym.

Główne zadania Stowarzyszenia Forum Pracodawców to:

  • Prowadzenie i wspieranie działalności upowszechniającej zasady gospodarki rynkowej. 
  • Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej. 
  • Współpraca z władzami lokalnymi i krajowymi w zakresie inicjowania i opiniowania ważnych decyzji wpływających na rozwój przedsiębiorczości w Polsce i regionie. 
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi, które działają na rzecz rozwoju demokracji i postępu gospodarczego. 
  • Udzielanie pomocy i wsparcia doradczo - szkoleniowego nowym przedsiębiorstwom, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich firm. 
  • Integruje społeczność lokalnych przedsiębiorców.

 Stowarzyszenie Forum Pracodawców szybko stało się też ważnym głosem doradczym i opiniotwórczym w konsultacjach społecznych prowadzonych przez władze lokalne i regionalne. Członkowie Forum zasiadają w kapitułach prestiżowych nagród gospodarczych przyznawanych w województwie świętokrzyskim przez media, władze lokalne i inne organizacje pozarządowe. Przedstawiciele Forum typowali najlepsze w regionie przedsiębiorstwa do nagród: Dedal, Skrzydła, Złotych Firm Regionu, Liderzy Regionu, Nagrody Gospodarczej Wojewody świętokrzyskiego oraz Euro-Visa. Forum jest także konsultantem dla Urzędu Miasta przy przyznawaniu Nagród Miasta Kielc.

Od stycznia 1997 roku przy Forum Pracodawców działa Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. Jego zadaniem jest prowadzenie kursów, szkoleń i doradztwa. Dysponuje trzema salami szkoleniowymi oraz niezbędnym sprzętem multimedialnym i dydaktycznym. Współpracuje z trenerami i wykładowcami - specjalistami w dziedzinie zarządzania, komunikacji, prawa, pozyskiwania funduszy europejskich itp. Rocznie ośrodek szkoli średnio kilkuset przedsiębiorców i menedżerów, a także urzędników administracji samorządowej. świadczy usługi konsultingowe i wynajmuje sale szkoleniowe.

W 1998 roku Forum Pracodawców uzyskało dotacje w konkursie „małych grantów” Komitetu Integracji Europejskiej na projekt „Współpraca z organizacjami pracodawców Unii Europejskiej”. W ramach projektu odbyły się dwie zagraniczne wizyty studyjne - w Szwecji i we Francji. Pierwsza pozwoliła na nawiązanie roboczych kontaktów z organizacją szwedzkich pracodawców - SAF, druga natomiast - na wymianę doświadczeń z pracodawcami i przedsiębiorcami francuskimi.

Kiedy w 1998 roku w Sejmie ważyły się losy ustawy o nowym podziale administracyjnym kraju i istnienie samodzielnego województwa świętokrzyskiego stanęło pod znakiem zapytania, Forum Pracodawców włączyło się do wielkiej społecznej akcji „obrony województwa” ponad podziałami politycznymi i społecznymi.

Integracja środowiska sprawiła, że Forum Pracodawców wspólnie z innymi organizacjami biznesowymi powołało do życia Forum Gospodarcze Województwa świętokrzyskiego, które także i dziś jest płaszczyzną porozumienia stowarzyszeń gospodarczych i ciałem doradczym w działaniach władz regionalnych.

W 2003 roku Stowarzyszenie Forum Pracodawców zostało uhonorowane Nagrodą Specjalną Miasta Kielce za popieranie przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla rozwoju Kielc, propagowanie zasad gospodarki rynkowej oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i wydawniczej.

Forum Pracodawców jest także laureatem nagrody specjalnej, przyznawanej przez redakcję gazety Słowa Ludu Skrzydła 2000 za wkład w rozwój gospodarki wolnorynkowej i promowanie województwa świętokrzyskiego.

Założyciele Stowarzyszenia Forum Pracodawców:

  • Władysław Antoń 
  • Ryszard Bartkiewicz 
  • Lech Borowiecki 
  • Zbigniew Chwaliński 
  • Bogusław Ciesielski
  • Leszek Cygan 
  • Ryszard Czarny 
  • Wiesław Dzierżak 
  • Czesław Dziopa 
  • Adam Kęczkowski 
  • Józef Korzeniewski 
  • Wojciech Płaza 
  • Włodzimierz Stępień 
  • Ryszard Szostak 
  • Władysław Wypych

artykul na 20 lecie

24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl