Walny zjazd Forum Pracodawców.

Realizacja projektów doradczych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, współpraca w ramach Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego oraz inne działania konsultacje z władzami lokalnymi i inne działania były tematem Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach.

 Ireneusz Janik, prezes zarządu Forum Pracodawców przedstawił listę działań Stowarzyszenia i szczegóły dotyczące prowadzonych projektów. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie finansowe przedstawił Krzysztof Zaremba, skarbnik Stowarzyszenia, które również zostało zaakceptowane.

Spotkanie było tez okazją do wręczenia członkowi zarządu Ryszardowi Szostakowi okolicznościowej statuetki 20 - lecia Forum Pracodawców, jako wyraz uznania za długoletnią praca na rzecz organizacji i szczególne zaangażowanie.

24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl