Zarząd Forum Pracodawców

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 i-janik Ireneusz Janik Prezes Zarządu
   Włodzimierz Stępień
 I Wiceprezes
 w-dzierzak  Wiesław Dzierżak Wiceprezes
 t-jozwik Tadeusz Jóżwik  Sekretarz
Ewa Kozłowska Skarbnik
  Ryszard Białacki
 Członek Zarządu
 Zbigniew Mirowski  Zbigniew Mirowski  Członek Zarządu
  Andrzej  Pędowski  Członek Zarządu
  Wojciech Płaza Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 s-kaczmarczyk Stanisław Kaczmarczyk  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 Magdalena Fudala Magdalena Fudala

Dyrektor Biura Zarządu

Dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości

 

     

 

24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl