PRACA SZUKA CZŁOWIEKA- aktywizacja długotrwale bezrobotnych...

fundusze europejskie woj. świętokrzyskie EFS UE

 

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA- aktywizacja długotrwale bezrobotnych – od szkolenia do możliwości zatrudnienia” 

projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Forum Pracodawców w Kielcach w 2016 r.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia grupy 96 osób bezrobotnych z woj, świętokrzyskiego, pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Woj. Urząd Pracy  

 

 

24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl