Kursy BHP

Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach oferuje przeprowadzenie szkoleń i seminariów dla grup pracodawców i ich pracowników rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy w 2014 r.  Szkolenia dotyczą następujących branż:                                                                                                                                                  

  • przetwórstwo przemysłowe,                                                                                                                                      
  • handel hurtowy i detaliczny,                                                                                                                                                        
  • naprawa pojazdów samochodowych i motocykli,                                                                                                                  
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,                                                                                                                                                            
  • budownictwo,                                                                                                                                                                    
  • transport i edukacja,                                                                                                                                                

których celem  jest upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, o sposobach zapobiegania tym zjawiskom a także o skutkach ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy.

 Rodzaj szkolenia;                                                                                                                      

  1. Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

  2. Forma szkolenia;

Wykłady prowadzić będą  specjaliści  z zakresu BHP i ppoż. wg przygotowanych programów szkoleń.

Szkolenie kończy się sprawdzianem ( egzaminem ) i stosownym zaświadczeniem. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 68, II p
w odpowiednio wyposażonej Sali audiowizualnej.

  1. Grupy szkolenia;

Osoby kierujące pracownikami ( przedsiębiorcy, kierownicy działów, majstrowie ) 

Program szkolenia obejmuje 16 godzin  

Grupa szkoleniowa 18 -20 osób,                                                                                                                          

Szkolenie odbywać się będzie w dniach; sobota- niedziela   w godz. 9;00 – 16;00                                         

 z przerwą na kawę, herbatę.

Odpłatność za szkolenie 100,00 zł brutto od  jednej osoby.

Osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno-technicznych                                                   

Program  szkolenia obejmuje 16 godzin                                                                                                                                                       

Grupa szkoleniowa 18 – 20 osób.

Szkolenie odbywać się będzie w dniach sobota – niedziela w godz. 9;00 – 16;00 z przerwą na kawę, herbatę.                                                                         

Odpłatność za szkolenie 100,00 zł brutto od jednej osoby.                                                          

Ramowy program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od branży.

 

Osoby zatrudnione w biurze  ( pracownicy administracyjno – biurowi )

Programy szkolenia obejmuje 8 godzin                                                                                               

 Grupa szkoleniowa 18 – 20 osób.                                                                                                                             

Szkolenie odbywać się będzie w dniach; sobota lub niedziela   w godz. 9;00 – 16;00  z przerwą na kawę, herbatę.                                                                                                                                                                                                     

Odpłatność za szkolenie wynosi 60,00 zł brutto, od jednej osoby.

 

Osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych                                                                                                                                      
Program obejmuje 8 godz.                                                                                                                                         
Grupa szkoleniowa 18 -20 osób.                                                                                                                                          
Szkolenie odbywać się będzie w dniach; sobota lub niedziela   w godz. 9;00 – 16;00                                          
z przerwą na kawę, herbatę                                                                                                                                                                           
 Odpłatność za szkolenie wynosi 60,00 zł brutto, od jednej osoby.                                                   
Ramowy program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od branży.     

Uwaga.!

Rekrutacja na kursy trwa do 30 września 2015 r.                                                                              
Kursy odbywać się będą w miesiącach; październiku, listopadzie 2015 r.

 

Kontakt; 41 344 80 80

24,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,25,1000
90,240,0,50,12,25,50,1,70,12,0,50,1,1,0,4000
0,1,0,0,0,30,10,5,2,0,1,6,0,0
Agencja koncertowa
Freelancer PR
www.drogmet.pl